Meny

Målbild Koll2035 – kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille 2035

När förslaget gick ut på remiss fick vi svar från totalt 60 kommuner, nämnder, myndigheter, organisationer samt enskilda personer och företag. Synpunkterna hjälpte oss i arbetet med den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken i storstadsområdet. De strategiska delarna i målbilden – kvalitetsmål, principer och struktur – fick ett brett stöd, och detsamma gäller även för vilka stråk som behöver förstärkas.

Synpunkterna handlade framförallt om att komplettera, konkretisera och förtydliga, men också om att höja ambitionsnivån vad gäller restider och planskildhet, och om att visa på möjliga lösningar för att hantera målkonflikten mellan framkomlighet och stadsmiljö. Detta har studerats vidare och nu har ett slutligt förslag lagts fram för beslut i de tre kommunernas och Västra Götalandsregionens fullmäktige under hösten 2017.

Fullversionen av Målbild Koll2035 – kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille finns att hämta på Västra Götalandsregionens webbplats koll2035.se. Där kan du även läsa remissrapporten och övriga underlagsrapporter.


Arbetsgruppen för Målbildsprojektet

Jörn Engström, VGR
Mattias Sjöholm, Göteborgs Stad
Stefan Krafft, Västtrafik

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

Denna webbsida använder Google Analytics som samlar in IP-nummer, operativsystem och vilken slags enhet du har besökt sidan ifrån. Google Analytics använder cookies, som är en textfil som lagras på din dator. Denna information sparas endast för att kunna mäta antalet besökare på sidan och se hur sidan har använts.

Jag förstår