Next Stop 2035 logo

Vad innebär detta för oss invånare?

Förutom att betydligt fler kan resa med kollektivtrafiken, är restiden i stomnätet i genomsnitt 20–25% kortare. Linjestrukturen är effektivare och enklare, medan bytena inte är fler. Du som reser kan lita på kollektivtrafiken – det blir lättare för dig att ta dig till skola och arbete. Det är också mer bekvämt. Innerstaden avlastas och hela staden är mer tillgänglig. Du får ett enklare vardagsliv.

Image

Restiden i stomnätet – det vill säga med spårvagnar, bussar med hög turtäthet, expressbussar eller pendeltåg – kommer att bli 20–25 % kortare.

Image

Det är 80 000 färre bilar på vägarna än om satsningarna inte skulle göras. Staden blir öppnare. Mer mark kan användas till annat än vägar och trafik.

Image

Om antalet resor med kollektivtrafiken ökar, minskar utsläppen av koldioxid per år med 24 000 ton eller förbränning av dieselolja med 8 miljoner liter. Detta jämfört med om antalet resor med bil hade ökat istället.

Image

Med bättre kollektivtrafik blir vardagslivet för invånarna enklare. Det blir lättare att ta sig mellan boende, skola, fritidsaktiviteter eller arbete – oavsett om du bor i Göteborg, Mölndal eller Partille.

Image

75 % fler resenärer kommer kunna åka med kollektivtrafiken. Bland annat för att fordonen blir längre, men också för att det skapas nya förbifarter som gör att resor blir kortare.

Image

Trycket på Brunnsparken och andra delar av city kommer att minska. Det gör att det blir enklare att ta sig runt i staden och att det blir mer plats för annat än kollektivtrafik på stadens torg. Kanske nya restauranger, offentlig konst eller mer grönska?